Wspólnota ludzi z Bogiem

Odnowa Charyzmatyczna w Kościele Katolickim to ożywiający tradycyjny Kościół organizm, niosący Ewangelię, rozpalony Duchem Świętym, dostosowujący się do potrzeb współczesnego świata, doskonalący się w cnotach i wartościach. To ruch ożywiający Kościół, który szczególną uwagę poświęca współpracy z Duchem Świętym. To miejsce, które tworzą ludzie, których wspólną wartością jest wiara i którzy chcą tą wartość rozwijać, pielęgnować, zakorzeniać w Kościele, ale również są otwarci na jej rozwój.

Nasze spotkania modlitewne

W każdy czwartek rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele o godz. 18.00

Informacje

Bierzące sprawy w naszej wspólnocie

w przygotowaniu