Dokumenty potrzebne do Chrztu

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach bądź rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania – nie zameldowania),
- zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Chrzestnymi mogą być ci, którzy:
należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania, ukończyli 16 rok życia, przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i eucharystię, prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

Chrzestnymi nie mogą być ci, którzy:
żyją w związku (cywilnym) lub bez ślubu kościelnego, młodzież, która nie uczęszcza na katechezę, ten, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania, obojętni religijnie, prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedzielę, podczas Mszy świętej o godzinie 13.00 (w wakacje o godz. 11.30). Katechezy dla Rodziców i Chrzestnych przed udzieleniem dziecku Sakramentu Chrztu Świętego odbywają się w piątki o godz. 18.45, zgodnie z informacją przekazywaną podczas zapisywania dziecka do chrztu w kancelarii. Obecność na katechezie jest obowiązkowa.

Prosimy o zapisywanie dzieci minimum trzy tygodnie przed planowanym chrztem.