Pierwsza Komunia Święta - to więcej niż impreza majowa.

Jest to niezwykle ważny moment nie tylko dla dzieci, ale także dla samych rodziców. To właśnie wtedy utrwala się na całe życie przyjaźń dziecka z Jezusem.

Pierwsza Komunia Święta oraz Pierwsza Spowiedź Święta są istotnym wydarzeniem w życiu dziecka, które staje się świadkiem wielkiego cudu i przyjmuje Ciało Chrystusa. Jednak by godnie przeżyć tę uroczystość, trzecioklasiści muszą odpowiednio się przygotować. Wraz z przygotowaniem dziecka do spowiedzi świętej powinno przebiegać przygotowanie do przyjęcia przez nie Ciała Chrystusa. Pierwsza Komunia Święta dziecka powinna stać się największym przeżyciem duchowym w jego życiu, a także w życiu rodziny.

Katecheza Szkolna

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje uczestnictwo w lekcjach religii od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W ramach katechezy dziecko zdobywa wymaganą wiedzę religijną, kształtowane są również jego właściwe postawy i najważniejsze wartości. W trzeciej klasie szkoły podstawowej następuje bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej. Program porusza treści dotyczące sakramentu pokuty i komunii świętej oraz omawiany jest materiał do zapamiętania (pytania, modlitwy). Tutaj wielką rolę odgrywają rodzice, których zadaniem jest pomoc dziecku w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

Można się oczywiście skupić na tym, by dziecko opanowało wiadomości katechetyczne (teorię). I to jest ważne. Można zatroszczyć się o to, by uczeń w ciągu trzech lat doznał wielu przeżyć religijnych, doświadczenie bowiem utrwala teorię. I to też jest ważne, ale tak naprawdę najważniejsze jest, by dziecko nauczyło się kontaktu z Bogiem. Dlatego też, najlepszym przygotowaniem wewnętrznym dziecka jest autentyczny przykład rodziców. Dziecko, obserwując swoich rodziców biorących udział w mszy świętej i komunikujących o Bogu, poruszone ich przykładem, samo pragnie ich naśladować i zapytuje, kiedy i ono będzie mogło przystąpić do komunii. Dzięki temu przygotowanie go do przyjęcia Chrystusa Eucharystycznego dokonuje się nie w sposób oderwany od przykładu, ale jak najbardziej w związku z nim.

Katecheza Domowa

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej nie kończą się z dniem przyjęcia po raz pierwszy przez dziecko Ciała Chrystusa. Rodzice powinni troszczyć się o pogłębienie życia eucharystycznego dziecka i całej rodziny. To rodzice powinni wyrabiać w dziecku przekonanie, że Eucharystia jest niewyczerpalnym źródłem łask, daje siły i umocnienie w pokusach, gładzi grzechy lekkie, jednoczy nas z Chrystusem, pogłębia wiarę, nadzieję i miłość.

Za przygotowanie w naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej odpowiedzialni są katecheci, którzy w porozumieniu z Ks. Proboszczem ustalają terminy i przebieg Komunii.