Informacje dotyczące pochówku na cmentarzu

Katolicki cmentarz grzebalny jest własnością parafii farnej Św. Trójcy w Błoniu. Mówimy o cmentarzu katolickim, ponieważ w Błoniu są jeszcze dwa cmentarze: mariawicki i żydowski. Katolicki cmentarz założony został w1760 roku. Prowadzi do niego uliczka Matki Bożej Bolesnej. W 1968 roku wpisano nasz cmentarz do rejestru zabytków. Najstarsze zabytkowe grobowce, a jest ich 53 pochodzą z lat od 1834 do początku lat trzydziestych XX wieku. Do ubiegłego roku cmentarz zajmował powierzchnię blisko 5 ha. Dzięki współpracy Archidiecezji z parafią i Urzędem Miasta i Gminy Błonie w 2017 roku teren cmentarza został powiększony o 9 tyś. m2. Na cmentarzu jest Kwatera Pamięci Żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas II Wojny światowej.

W sprawach cmentarza prosimy kontaktować się z p. Piotrem Pawłowskim
który, z polecenia ks. Proboszcza sprawuje opiekę nad naszą nekropolią.
numer telefonu: +48 604 598 893