Czym jest Bierzmowanie

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze. W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

BIERZMOWANIE 2023/2024

Saktrament Pokuty przed bierzmowaniem
11 maja godzina 16.30

Obacnośc obowiązkowa

spotkanie wrześniowe   spotkanie październikowe

WAŻNE !!!

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jest to też sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Niespełnienie powyższych warunków stawia pod znakiem zapytania zasadność przystępowania do bierzmowania.

DLA KOGO?

Bierzmowanie może przyjąć osoba:
- wierząca,
- ochrzczona,

Ważna jest systematyczna praktyka wiary (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa) oraz życie w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej

SKUTKI DUCHOWE

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

PRZYGOTOWANIE DO...

Przygotowanie do bierzmowania przewidziane jest zasadniczo dla uczniów rozpoczynających szkołę średnią lub starszych..

Osoby przygotowujące się przyjęcia tego sakramentu biorą udział w spotkaniach oraz katechezie szkolnej.