ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM z dnia 29.05.2024 r.

Nazwa zamówienia: „Remont budynku kościoła Parafii Św. Trójcy w Błoniu w postaci prac izolacyjnych ścian oraz konserwacji i renowacji elewacji” dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr nr RPOZ/2022/11157/PolskiLadzałączniki:

zaproszenie do składania ofert cenowych: pobierz


wzór umowy: pobierz


klauzura rodo do zamówienia: pobierz


formularz oferty zamówienia: pobierz