Nawet pandemia nie przeszkodzi nam w nawróceniu

kilka ujęć z rekolekcji