Wydobądź nas PANIE z grobu naszych grzechów:

dekoracja grobu Pańskiego A.D. 2021