Księża Posługujący

Ks. Tadeusz Gałecki

Proboszcz

W parafii od 2007

Ks. Jarosław Nowakowski

Wikariusz

W parafii od 2015

Ks. Arkadiusz Śledzik

Wikariusz

W parafii od 2019

Ks. Marcin Żugaj

Wikariusz

W parafii od 2019

Ks. Prałat Jacek Drzewiecki

Rezydent